Twój koszyk jest pusty

Bilety / Karnety:0 / 0
Wartość (brutto):  0.00
Czas sesji:  

Zakup biletów on-line

Witamy na stronie umożliwiającej zakup biletów na zwiedzanie oraz wydarzenia w Zamku Książ. W celu przeprowadzenia procesu zakupu Państwa przeglądarka internetowa musi obsługiwać pliki cookies. W razie problemów z procesem zakupu prosimy o kontakt poprzez e-mail: zamek@ksiaz.walbrzych.pl

Regulamin

Regulamin systemu sprzedaży biletów on-line Zamku Książ
Obowiązuje od 1.01.2013 r. z późń. zm.

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży jest:
  1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Zamkiem Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych oraz
  2) spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl:
      a) wprowadzenie danych Kupującego,
      b) wybór wydarzenia i liczby biletów,
      c) sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
      d) potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Zamek Książ.
 2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletów indywidualnych (do 14 pojedynczych biletów) – na zwiedzanie indywidulane zamku lub z przewodnikiem, lub biletów grupowych na zwiedzanie zamku lub z przewodnikiem (od 15 – do 55 biletów w ramach jednej grupy z przewodnikiem). Większość biletów zakupionych za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej jest tańszych o 1 zł w stosunku do biletów zakupionych w kasie biletowej. Dodatkowo system sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletów na wydarzenia organizowane przez Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
 3. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska 90. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone. Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.
 4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 6. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. - przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 10. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej w Zamku Książ.
 11. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy Punktu Obsługi Klienta.
 12. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na Zamek Książ - są nieważne.
 13. Klient drukuje bilet po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
 14. Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. informuje o braku możliwości zwrotów biletów zakupionych na oznaczony dzień lub okres (zgodnie z art. 38, pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta).
 15. W uzasadnionych przypadkach (prośbę należy przestawić pisemnie), istnieje możliwość zmiany daty wykorzystania biletów, jeżeli zostanie to zgłoszone na 2 dni robocze przed realizacją usługi bez przewodnika i na 5 dni robocze przed realizacją usługi z przewodnikiem.
 16. Z powodu organizowanych na salach zamkowych konferencji oraz imprez okolicznościowych, Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. informuje o możliwości ograniczeń w ruchu turystycznym oraz o możliwości zmiany tras.
 17. Wszystkie informacje na temat wyboru tras zwiedzania i wydarzeń odbywających się na terenie Zamku Książ, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne, opublikowane są na stronie www.ksiaz.walbrzych.pl, a także uzyskać można w Punkcie Obsługi Klienta ( tel.:+48 74 66 43 834, e-mail: info@ksiaz.walbrzych.pl)
 18. Po dokonaniu zakupu biletów grupowych należy poinformować Punkt Obsługi Klienta o dokonaniu zakupu (tel.:+48 74 66 43 834, e-mail: info@ksiaz.walbrzych.pl). Zwiedzanie w języku obcym dla grup zorganizowanych zakupione online może być realizowane w języku angielskim lub niemieckim po uprzedniej awizacji.
 19. Zmiana dokonanych terminów realizacji zakupionej usługi istnieje jedynie w przypadku zakupu biletów grupowych, poprzez kontakt z Punktem Obsługi Klienta, z uwzględnieniem uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu oraz dostępności terminów zwiedzania.
 20. Sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji w związku z czym kupujący drogą elektroniczną otrzymuje dowód zapłaty.
 21. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
 22. Zamek Książ może odmówić wstępu na obszar zarządzany przez spółkę oraz przebywania na nim osobom:
     a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub  innych podobnie działających środków,
     b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,
     c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie  bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.
  W ww. przypadkach zwrot pieniędzy za zakupione bilety nie obowiązuje!
 23. Zakup biletu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
 24. Pełny Regulamin zwiedzania Zamku Książ i Palmiarni znajduje się na oficjalnej stronie zamku: www.ksiaz.walbrzych.pl. Prosimy o zapoznanie się z nim. 

 

Zamek Książ 2007 - 2012.
Wszelkie prawa zastrzeżone
System rezerwacji i sprzedaży biletów iKsoris - SoftCOM 2011 Wrocław. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt graficzny: Creative Designs