Bilety Bilety: 0 szt. Wartość: 0.00 Towary: 0 szt. Vouchery: 0 szt.
  Trwa komunikacja

Regulamin

Regulamin systemu sprzedaży biletów on-line Zamku Książ

Obowiązuje od 1.01.2013 r. z późń. zm.

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i powoduje powstanie stosunku zobowiązaniowego między Kupującym, a Zamkiem Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. (zwanym dalej Zamkeiem Książ), ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, oraz
  2. spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie bilety.ksiaz.walbrzych.pl:
   • wprowadzenie danych Kupującego,
   • wybór wydarzenia i liczby biletów,
   • sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
   • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Zamek Książ.
 1. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletów indywidualnych – na zwiedzanie zamku (indywidualne lub z przewodnikiem), podziemi i mauzoleum. Dodatkowo system sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletów na wydarzenia organizowane przez Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
 2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.platnosci.pl przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińskiej 90. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone. Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez PayU S.A., pocztą elektroniczną - kontakt: pomoc@platnosci.pl lub tel. 61 630 60 05.
 3. Bilety generowane są w formacie pdf i dostarczane na podany w procesie zakupu adres e-mail.
 4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 6. Administratorem danych osobowych jest Zamek Książ w Wałbrzychu sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, KRS: 0000107734, NIP: 8860002416, REGON: 890011550. W spółce powołany jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, przesyłając wiadomość e‑mail na adres: iod@ksiaz.walbrzych.pl
 7. Zamek Książ przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej - RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług świadczonych przez Zamek Książ. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Zamek Książ w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów, a w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Kupującemu informacji handlowych drogą elektroniczną. Zamek Książ w Wałbrzychu sp. z o.o. powierza przetwarzanie danych osobom trzecim wyłącznie w celu realizacji usługi, tj. podmiotom realizującym płatności elektroniczne. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Kupującego. Zamek Książ w Wałbrzychu sp. z o.o. informuje, że Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt b RODO. Każdy Kupujący ma prawdo do informacji na temat swoich danych zgromadzonych przez Zamek Książ, jak i prawo do korekty, zablokowania i usunięcia tych danych. Kupujący ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, na podstawie art. 13 ust. 2 pkt c RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięcie. Kupujący w celu skorzystania z wyżej wskazanych praw przesyła do Zamku Książ żądanie w formie elektronicznej na adres: iod@ksiaz.walbrzych.pl. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Zamek Książ nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 9. Zamek Książ nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 10. Zamek Książ zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 11. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie biletowej w Zamku Książ.
 12. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia przekazywane będą drogą elektroniczną w godzinach pracy Punktu Obsługi Klienta Zamku Książ.
 13. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na Zamek Książ - są nieważne.
 14. Klient może okazać zakupiony bilet w formie elektronicznej (na ekranie urządzenia elektronicznego, umożliwiającym odczytanie kodu kreskowego) lub wydrukowany w formie papierowej.
 15. Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. informuje o braku możliwości zwrotów biletów zakupionych na oznaczony dzień lub okres świadczenia usługi (zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 16. W uzasadnionych przypadkach (prośbę należy przedstawić pisemnie), istnieje możliwość zmiany daty wykorzystania biletów, jeżeli zostanie to zgłoszone na 2 dni robocze przed realizacją usługi bez przewodnika i na 5 dni roboczych przed realizacją usługi z przewodnikiem.
 17. Z powodu organizowanych na salach zamkowych konferencji oraz imprez okolicznościowych, Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. informuje o możliwości ograniczeń w ruchu turystycznym oraz o możliwości zmiany tras.
 18. Wszystkie informacje na temat wyboru tras zwiedzania i wydarzeń odbywających się na terenie Zamku Książ, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne, opublikowane są na stronie ksiaz.walbrzych.pl, a także uzyskać je można w Punkcie Obsługi Klienta Zamku Książ (tel.:+48 74 66 43 834, e-mail: info@ksiaz.walbrzych.pl).
 19. Zmiana dokonanych terminów realizacji zakupionej usługi istnieje jedynie w przypadku zakupu biletów grupowych, poprzez kontakt z Punktem Obsługi Klienta Zamku Książ, z uwzględnieniem uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu oraz dostępności terminów zwiedzania.
 20. Sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową podlega fiskalizacji w związku z czym kupujący drogą elektroniczną otrzymuje dowód zapłaty.
 21. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
 22. Zamek Książ może odmówić wstępu na obszar zarządzany przez spółkę oraz przebywania na nim osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub  innych podobnie działających środków,
  2. posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie  bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.
   W ww. przypadkach zwrot pieniędzy za zakupione bilety nie obowiązuje!
 23. Zakup biletu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
 24. Pełny Regulamin zwiedzania Zamku Książ i Palmiarni znajduje się na oficjalnej stronie zamku: ksiaz.walbrzych.pl. Prosimy o zapoznanie się z nim.